Dmitry Konishchev
google.com/+DmitryKonishchev
Summary:
Moscow Region, Russian Federation
Software Developer at Yandex